Is het noodzakelijk om Slimme Radiatorkranen te installeren in de ruimte met de thermostaat?