Kunnen Slimme Radiatorkranen in dezelfde ruimte verschillende temperaturen meten?