Blijven Slimme Radiatorkranen werken als de wifi wordt onderbroken?