Is het oprichten van een brandbestrijdingsdienst verplicht?