Is keuring van een brandblusser op een boot verplicht?