Zijn rookmelders de plicht van de huurder of verhuurder?